MVP Trenčín 29.1.2012

29.01.2012 21:22

Everest sa zúčastnil MVP v Trenčíne. V pracovnej triede získal ocenenie V1, CAC.