MVP Trenčín

23.01.2011 17:30

Dnes sa nám moc darilo. Na MVP v Trenčíne sme získali všetky najvyššie ocenenia a domov si nesieme fantastické hodnotenie. V triede šampiónov -

výborný 1, CAC, CACIB, BOB. Posudzovala Ing.Terézia Gargušová.