X.Central-East European Winner Dog Show Bratislava

16.05.2010 14:35

Dnes sme sa zúčastnici Stredo-východoeurópskej výstavy psov springduodanube Bratislava v Inchebe. V triede šampiónov sme získali hodnotenie V3.

Srdečne gratulujeme Alexovi ze Střibrných kaskád V1, CAC a Brixovi Astra Nigra, s ktorými sme súťažili v kruhu. Darmo, sú to krásavci.