Bonitácia a zdravotné vyšetrenia

 

Bonitoval 24.4.2011 na jarnom výcvikovom tábere v Bojniciach - Hlboké s celkovým hodnotením:

 

Bonitačný kód:  A6E3M6N1O4T2Z1Z2/AAA

CHOVNÝ, bez obmedzenia

Bonitačná komisia: Ing. Gargušová Terézia - posudzovateľ exteriéru psov SKJ - FCI

                                Rudolf Baudiš -rozhodca výkonu KJ - ČR

 

ZÁZNAM Z BONITAČNEJ KARTY:

Celkový zvhľad:                                                          Popis:

Výška:                      68 cm                                          6 - požadovaná sila, mohutnosť,

Dĺžka tela:                76,0 cm                                            ušľachtilosť 68 - 70 cm

Hĺbka hrudníka:       31,0 cm                                           

Dĺžka hlavy:             27,0 cm                                       A - typický predstaviteľ plemena

Dĺžka mozg.časti:    15,0 cm                                             bez vážnych morfologických nedostatkov

Obvod zápästia:      17,0 cm                                        E3 - svetlejšie oko

Dĺžka nos.časti:       12,0 cm                                        M6 - strmší postoj

Šírka hlavy:             20,0 cm                                        N1 - premenlivý nos

Zhryz:                      nožnicový                                      O4 - chvost nesený vysoko nad chrbát

Chýbajúce zuby:     M3 - vľavo                                      T2 - farba plavá - stredná

Zdvojené:                P1 - hore                                       Z1 - zdvojené zuby: P1 - vľavo hore

Semenníky:            úplné                                             Z2 - chýbajúce zuby: M3 - vľavo

 

Hodnotenie povahy:

a) počas merania                                                           A - istý, priateľský, sebavedomý

b) prechodu skupinkou a streľba                                      A - istý, priateľský, sebavedomý

c) bojovnosti                                                                  A - razantný útok, neuhýba na náznaky

                                                                                         úderu palicou

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ZDRAVOTNÉ VYŠETRENIA:

18.04.2011 - vyšetrenie štítnej žľazy  - výborný zdravotný stav

                                                           doklad viď fotogaléria

26.05.2011 - vyšetrenie očí               - PRA negatívne - výborný zdravotný stav

                                                          doklad viď fotogaléria

 

Fotogaléria: Bonitácia a zdravotné vyšetrenia