Zloženie pracovnej skúšky FH 1

13.11.2011 21:09

Dnes Everest v Chorvátskom Grobe úspešne zložil skúšku FH 1 - skúška pra stopára 1. stupňa na 84 bodov, známka dobre. Rozhodoval Martin Kozárek.

Na základe zloženia skúšky:

splnil podmienka na udelenie titulu: -  C.I.B. Medzinárodný šampión krásy

                                                    -  C.I.E. Medzinárodný výstavný šampión

                                                    -  Šampión Maďarska